Sławomir Kowalski

Zdjęcie portretowe przedstawia młodego mężczyznę w okularach

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania

Magister sztuki, Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu, 2002/2006

Stanowisko

wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/instrumentalistyka

Specjalność

dyrygentura chóralna i edukacja muzyczna/pedagogika instrumentalna – fortepian

Zatrudnienie na Wydziale

I

Instytut

IEA

Prowadzone przedmioty

akompaniament do przedmiotu dyrygowanie, czytanie partytur

Kontakt: adres email

pianobardebiec@gmail.com

 

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Działalność dyrygencka i chóralna:

2000-2006; dyrygent i kierownik artystyczny zespołu wokalnego „Sine Nomine”, wielokrotne koncerty w poznańskich świątyniach z muzyką
sakralną polskich kompozytorów renesansu i baroku (M.Gomółka,Wacław z Szamotuł, Mikołaj Zieleński, B.Pękiel).

Ważniejsze koncerty:
– udział zespołu wokalnego „Sine Nomine” w moim koncercie dyplomowym z Dyrygentury Chóralnej, maj 2002,
– dokonanie nagrań polskich pieśni wielkopostnych w opracowaniu ks. dra J.Surzyńskiego dla PTV 3 – oddziału Telewizji Polskiej w
Poznaniu, 2003,
– czerwiec 1999 – zagraniczne koncerty chóralne chóru kameralnego Motet et Madrigal oraz operowe w chórze festiwalowym w ramach Putbus Festival na wyspie Rugia (G.Rossini – Adina),
– 2000/2004 – koncerty chóralne M&M i operowe w chórze festiwalowym w ramach Tiroller Festspiele Erl (Niemcy)
(G.Mahler – II symfonia „Zmartwychwstanie”, R.Wagner – „Zmierzch Bogów”, dyr. G. Kuhn, W.A. Mozart – Wielka msza c-moll KV427,
dyr.W. Keitel, G. Verdi – Requiem, L. van Beethoven – IX symfonia, I. Strawiński – Król Edyp, dyr. G. Kuhn),
– 1997-2013 – koncerty z chórem kameralnym Akademii Muzycznej Motet et Madrigal pod kier. prof. L. Bajona.

Najważniejsze koncerty:
– wielokrotne prezentacje muzyki chóralnej polskiego renesansu i baroku, pieśni maryjnych A. Koszewskiego i H.M. Góreckiego w ramach Festiwalu Sztuki Słowa „Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich”,
– Inauguracja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie,
– Koncert „In memoriam” w Akademii Muzycznej w Poznaniu – polskie prawykonanie „Mszy Zmartwychwstania” R.Maciejewskiego,
– Inauguracja V Festiwalu Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca.

2013-2016 – dyrygent i kierownik artystyczny w zespole wokalnym „Na 6”; ważniejsze koncerty:
– koncert z okazji Dnia Papieskiego pt. „Święty Jan Paweł II – Papież rodziny” w kościele p.w. Św. Marcina w Poznaniu (2015,)
– koncerty w ramach cyklu „Koledowanie na Fredry” (2015, 2016),
– udział w I Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym muzyki dawnej im. G.G. Gorczyckiego w Poznaniu, zdobycie III miejsca – Brązowej
Longi, 2015.

2017-2019 – dyrygent i kierownik artystyczny chóru kameralnego Motet et Madrigal; najważniejsze koncerty:
– 2017 – Koncert Adwentowy „Polskie pieśni adwentowe i chorały J.S. Bacha”,
– R. Hauptman – organy, Chór Motet et Madrigal, dyr. S. Kowalski,
– 2018 – Koncert Muzyku Pasyjnej – „Ave crux, spes unica”(utwory pasyjne kompozytorów od XVIII-XX w.), Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu,
– Koncert maryjny „Regina coeli laetare”, z repertuarem złożonym z utworów poświęconych Najświętszej Maryi Pannie, Kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu (Starołęka),
– Koncert polskiej muzyki barokowej – G.G. Gorczycki – Completorium, J. Różycki –  Magnificat, wyk. Chór Kameralny Motet et Madrigal, Musica Graciana, dyrygent i kierownik artystyczny Sławomir Kowalski, 12.2018,
– 2019 – Koncert Absolwentów prof. Leszka Bajona – Aula Nova Akademii Muzycznej im.I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Completorium
G.G. Gorczyckiego, Chór M&M/Musica Graciana, dyrygent i kierownik artystyczny Sławomir Kowalski, 02.2019,
– wykład pt.: „Ks.dr Józef Surzyński (1851-1919) reformator muzyki kościelnej w Polsce na przełomie XIX i XX wieku oraz jego zasługi dla
chóralistyki polskiej” – w stulecie urodzin! (Sala Prezydencka Akademii Muzycznej, 01.03.2019),
– udział w audycji radiowej z cyklu „Kolokwia o muzyce kościelnej” – w poznańskim Radiu Emaus, podczas której przybliżałem słuchaczom
bogatą działalność ks. dra J. Surzyńskiego na rzecz odnowy muzyki kościelnej w Polsce oraz jego wybitne zasługi dla chóralistyki polskiej.
(02.2019).

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

Zespół wokalny „Na 6″ pod moim kierownictwem artystycznym zdobył III miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej im.Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Poznaniu(25 maja 2015).

Koncert polskiej muzyki barokowej
– G.G. Gorczycki – Completorium, J. Różycki – Magnificat, wyk. Chór Kameralny Motet et Madrigal, Musica Graciana, dyrygent i kier. art. Sławomir Kowalski, 2018.

Wielokrotne nagrody za wyróżniające towarzyszenie fortepianowe uczniom ZSM w Poznaniu podczas regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fletowych i skrzypcowych oraz Makroregionalnych Przesłuchań klas instrumentów dętych oraz smyczkowych (lata 2013-2021)

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

Zespół wokalny „Na 6” pod moim kierownictwem artystycznym zdobył III miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej im.Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Poznaniu(25 maja 2015).

Koncert polskiej muzyki barokowej
– G.G. Gorczycki – Completorium, J. Różycki – Magnificat, wyk. Chór Kameralny Motet et Madrigal, Musica Graciana, dyrygent i kier. art. Sławomir Kowalski, 2018.

Jako pedagog – pianista akompaniator w ZSM w Poznaniu:

– uzyskanie wyróżnienia dla pianisty-akompaniatora za wyróżniające towarzyszenie uczniom:
podczas Regionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Instrumentów Dętych (25.01.2017, ZSM im. K. Komedy, Ostrów Wielkopolski),
podczas Regionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki (26.01.2017, PSM I i II St. w Koninie),
podczas XVII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Janko Muzykant” (15.05.2017, PSM I i II stopnia im F. Chopina w Sochaczewie).

Wielokrotne nagrody za wyróżniające towarzyszenie fortepianowe uczniom ZSM w Poznaniu podczas regionalnych i ogólnopolskich konkursów fletowych i skrzypcowych (lata 2013-2021).

Nagrody dla pedagoga prowadzącego za wyróżniające przygotowanie uczennicy Jagny Filipiak do konkursu pianistycznego:
(V OGÓLNOPOLSKI KONKURS w barokowym stylu, 2022).

Za moją działalność dydaktyczno-pedagogiczną „dla oświaty i wychowania” zostałem wyróżniony przez Ministra Edukacji narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017).

Skip to content