Aktualności

Publikacje

Kurs mistrzowski Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursach mistrzowskich organizowanych przez Katedrę Historycznych Praktyk Wykonawczych!

Zgłoszenia na zajęcia indywidualne oraz dla zespołów kameralnych do 7 grudnia proszę nadsyłać do Pani mgr Katarzyny Cendlak kcendlak@amuz.edu.pl
Koordynacja merytoryczna: dr hab. Mikołaj Zgółka mzgolka@amuz.edu.pl
 14-16 grudnia 2020

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch to niezwykle wszechstronna skrzypaczka, która koncentruje się głównie na repertuarze powstałym w okresie od 1600 do 1800 roku. Gra również na altówce i violi d’amore. Występuje głównie jako liderka i koncertmistrzyni. Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch współpracowała m. in. z zespołami: Avanti!, Finnish Baroque Orchestra, Helsinki Baroque Orchestra, Battalia, 18th Century Orchestra (Frans Brüggen), La Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopman), Concerto Copenhagen (Lars-Ulrik Mortensen) Orchestre des Champs Elysees (Philippe Herreweghe). Przez ponad dziesięć lat pełniła również funkcję lidera Collegium Vocale (Philippe Herreweghe). Obecnie jest koncertmistrzynią wielu zespołów zajmujących się muzyką dawną w Europie, a także prowadzi różne orkiestry filharmoniczne, z którymi wykonuje głównie repertuar z epoki baroku i klasycyzmu.
Jej repertuar solowy składają się między innymi 16 Sonat Misteryjnych Bibera, Sonaty i Partity J.S. Bacha na skrzypce solo oraz bogaty zbiór utworów na skrzypce solo z XVI i XVII w.
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch pełniła funkcję profesora muzyki kameralnej w Stavanger w Norwegii, a także profesora muzyki dawnej w Królewskim Konserwatorium w Danii i Akademii Sztuki w Bremie. Aktualnie jest profesorem wizytującym Katedry Muzyki Dawnej w krakowskiej Akademii Muzycznej oraz wykładowcą skrzypiec na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Tampere. W latach 2020-2022 będzie również wizytującym nauczycielem na Wydziale Muzyki Dawnej w Sibelius Academy w Helsinkach. Pracuje także jako mentor w European Union Baroque Orchestra i prowadzi liczne kursy mistrzowskie.
Dyskografia Sirkki-Liisy Kaakinen-Pilch obejmuje Sonaty i Partity na skrzypce solo J.S. Bacha, Sonaty Misteryjne H.I.F. Bibera (nagrane z zespołem Battalia) oraz utwory orkiestrowe Ch. Graupnera z Finnish Baroque Orchestra jako prowadząca oraz grająca na violi d’amore. W 2014 roku wydała album z sonatami triowymi Ch. Graupnera również na violi d’amore. Wspólnie z Tuiją Hakkilą nagrały zbiór sonat Thomasa Byströma. Na jej najnowszych płytach znalazły się Kantaty na Święto Epifanii Ch. Graupnera, gdzie prowadzi zespół Kircheimer Bach Consort, grając na skrzypcach i violi d’amore (2017) oraz sonaty J. Brahmsa wydane przez wytwórnię Ondine (2018), na której wraz z Tuiją Hakkilą grają na instrumentach z epoki.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch is an exceptionally versatile violinist. She plays music from all ages, but her focus is mostly on the repertoire of 1600-1800s. She also plays viola and viola d’amore and acts as a concertmaster and a leader. 

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch has worked, among others, in these ensembles: Avanti!, Finnish Baroque Orchestra, Helsinki Baroque Orchestra, Battalia, 18th Century Orchestra (Frans Brüggen), La Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopman), Concerto Copenhagen (Lars-Ulrik Mortensen) Orchestre des Champs Elysees (Philippe Herreweghe). She has also been acting as a leader of Collegium Vocale (Philippe Herreweghe) for over ten years.

Today, she is working as a leader for orchestras of early music all over in Europe and is also conducting various philharmonic orchestras, with whom she performs repertoire mostly from baroque and classical eras. Her solo repertoire includes Biber’s 16 Mystery Sonatas, J.S.Bach’s works for violin solo, and a large amount of repertoire for solo violin from 16th and 17th centuries. 

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch has served as Professor of Chamber Music in Stavanger, Norway, as well as a Professor of Early Music at the Royal Conservatory of Denmark and the Bremen Art Academy. At present Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch is working as Visiting Professor of Early Music at the Kraków Music Academy and a lecturer of violin at Tampere University of Applied Sciences. For 2020-2022 she will serve as a visiting teacher at the Department of Early Music at Sibelius Academy in Helsinki. She is also working as a trainer at the European Union Baroque Orchestra and teaches on numerous master classes.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch’s discoraphy includes J. S. Bach’s Sonatas and Partitas for solo violin, H.I.F.Biber’s Mystery Sonatas with Battalia-ensemble and Ch. Graupner’s orchestral series as conductor of the Finnish Baroque Orchestra playing viola d’amore. In 2014, she released an album of Ch. Graupner’s triosonates (viola d’amore). Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch and Tuija Hakkila have recorded together the Sonatas by Thomas Byström. One of her most recent releases includes Christoph Graupner’s Epiphany Cantatas, where Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch is leading the Kircheimer Bach Consort playing violin and viola d’amore (December 2017). In April 2018, a record with the Ondine record label Johannes Brahms’ Violin Sonatas was released, with Tuija Hakkila and Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch playing on period instruments.