Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Kadencja 2016-2020

 

Rektor

 • dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM

Prorektorzy

 • prof. dr hab. Janusz Stalmierski, prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
 • prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki

Dziekani Wydziałów

 • prof. zw. dr hab. Hanna Kostrzewska, dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
 • prof. zw. dr hab. Alicja Kledzik, dziekan Wydziału Instrumentalnego
 • prof. dr hab. Marek Moździerz, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
 • prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka, dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
 • dr hab. Krzysztof Sowiński, prof. AM, dziekan Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

Przedstawiciele rad wydziałów

 • prof. zw. dr hab. Warcisław Kunc
 • dr hab. Artur Kroschel, prof. AM
 • prof. zw. dr hab. Anna Organiszczak
 • dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, prof. AM
 • prof. dr hab. Sławomir Kamiński
 • prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil
 • dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska, ad.
 • prof. dr hab. Marek Gandecki
 • prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Łapa
 • prof. dr hab. Mariusz Derewecki
 • dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM
 • dr Kinga Ceynowa, ad.
 • dr Maciej Łakomy, ad.
 • dr Szymon Musioł, ad.
 • dr Pawel Łuczak, ad.
 • mgr Jan Mazurek, st. wykł.

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 • mgr Kamil Lis, przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 • stud. W. I Michał Mroczkowski
 • stud. W. II Maciej Szulczewski
 • stud. W. III Dominika Dobrolińska
 • stud. W. IV Justyna Dalecka
 • stud. W. V Bruno Stieler
 • stud. Daria Starak, przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Tadeusz Cieślak p.o. kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego i Zaopatrzenia

Osoby z głosem doradczym

 • mgr Marcin Elbanowski, kanclerz
 • mgr Ewa Białynicka-Birulo, kwestor
 • dr Ewa Rzanna-Szepaniak, dyrektor Biblioteki Głównej
 • mgr Maja Czepczyńska, kierownik Działu Organizacji Nauki i Nauczania