ROK 2015

– Senat 16.12.2015

Porządek obrad:

Senat 16.12.2015

Uchwały:

Aneks nr 2 do uchwały nr 26 z dnia 26.06.2015 – Dotyczy Wprowadzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego

Uchwała Senatu nr 6 – Dotyczy Zatwierdzenia kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Senatu nr 7 – Dotyczy Zatwierdzenia zmian w Statucie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

– Senat 4.11.2015

Porządek obrad:

Senat 4.11.2015

Uchwały:

Uchwała Senatu nr 3 – Dotyczy Wyrażenia zgody na reprezentowanie przez Kolegium Rektorskie Uczelni ws. IV etapu rozbudowy

Uchwała Senatu nr 4 – Dotyczy Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała Senatu nr 5 – Dotyczy Zatwierdzenia zmian w Statucie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

– Senat 29.09.2015

Porządek obrad:

Senat 29.09.2015

Uchwały:

Uchwała Senatu nr 1 – Dotyczy Zatwierdzenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie sztuk muzycznych

Aneks nr 1 do uchwały nr 21 z dnia 20.05.2015 – Dotyczy Określenia liczby studentów studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Aneks nr 1 do uchwały nr 26 z dnia 26.06.2015 – Dotyczy Wprowadzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego

Uchwała Senatu nr 2 – Dotyczy Zatwierdzenia tekstu ślubowania dla doktorantów

– Senat 26.06.2015

Porządek obrad:

Senat 26.06.2015

Uchwały:

Uchwała Senatu nr 23 – Dotyczy Zatwierdzenia zmian w Statucie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Uchwała Senatu nr 24 – Dotyczy Zatwierdzenia Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się

Załącznik do Uchwały Senatu nr 24 Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała Senatu nr 25 – Dotyczy Zatwierdzenia pensum godzinowego na rok akademicki 2015-2016

Uchwała Senatu nr 26 – Dotyczy Zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok

– Senat 20.05.2015

Porządek obrad:

Senat 20.05.2015 r.

Uchwały:

Uchwała Senatu nr 18 – Dotyczy Przyjęcia sprawozdań rocznych Rektora zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz uznania zysku

Uchwała Senatu nr 19 – Dotyczy Korekty planu rzeczowo-finansowego za 2014 r

Uchwała Senatu nr 20 – Dotyczy Przyjęcia terminów obowiązujących w roku akademickim 2015-16

Uchwała Senatu nr 21 – Dotyczy Określenia liczby studentów studiów stacjonarnych (na trzech stopniach studiów)

Uchwała Senatu nr 22 – Dotyczy Zasad przyjęcia na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akad. 2016-2017

– Senat 25.03.2015

Porządek obrad:

Porządek obrad 25.03.2015

Uchwały:

Uchwała Senatu nr 12 – Dotyczy Zatwierdzenia Regulaminu korzystania z Infrastruktury badawczej

Uchwała Senatu nr 13 – Dotyczy Zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała Senatu nr 14 – Dotyczy Zmian w Regulaminie Studiów

Uchwała Senatu nr 15 – Dotyczy Zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich

Uchwała Senatu nr 16 – Dotyczy Zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej

Uchwała Senatu nr 17 – Dotyczy Zatwierdzenia uruchomienia nowego kierunku – jazz i muzyka estradowa

– Senat 25.02.2015

Porządek obrad:

Porządek obrad

Uchwały:

Aneks do uchwały

Skip to content