Anons

Publikacje

Rezydencje artystyczne w Centrum Szyfrów Enigma Poznaniu

Poznańskie Centrum Dziedzictwa – instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Centrum Szyfrów Enigma zaprasza do udziału w naborze do programu rezydencji artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma w 2022 r.

 

Obrazek ma zachęcać do zgłaszania się na rezydencję artystyczną do CK Zamek.

 

Celem programu jest inicjowanie projektów artystycznych kreowanych na styku różnych dziedzin, upamiętniających udział polskich matematyków oraz rolę Poznania w złamaniu szyfru Enigmy, a także twórczych poszukiwań rozszerzających tę niezwykłą historię o ciekawe konteksty współczesności, takie jak rewolucja cyfrowa. W roku 2022 program rezydencji artystycznych wpisuje się także w obchody 90. rocznicy złamania szyfru Enigmy.

Wyłoniony_a w naborze Rezydent_tka będzie realizował_a swój autorski projekt oraz związane z nim wydarzenia z udziałem publiczności w siedzibie CSE przy ul. Św. Marcin 78 (oraz jego najbliższej okolicy) w Poznaniu. Rezydent_tka otrzyma honorarium, a na realizację jego_jej autorskiego projektu w CSE zostanie przeznaczy budżet produkcyjny. Do programu rezydencji przyjmowane są zgłoszenia indywidualne oraz zgłoszenia w zespołach dwu i trzy osobowych.

Zgłoszenia należy wysłać w terminie do 31 marca 2022 r. na adres: rezydencje@csenigma.pl.

 

Szczegółowe zasady naboru oraz udziału w programie określa regulamin dostępny na stronie: csenigma.pl/rezydencje/

Informacji na temat programu udziela Katarzyna Kucharska: katarzyna.kucharska@pcd.poznan.pl, tel. tel.: 61 88 84506