Komunikaty

Publikacje

Przyznano nagrodę STUDENT ROKU za rok 2021/2022

Troje nagrodzonych nagrodą STUDENT ROKU

 

Zgodnie z opinią Kapituły Nagrody Student Roku oraz opinią Senatu wyrażoną na posiedzeniu w dniu 28 września br. nagrodę STUDENT ROKU w roku 2022 otrzymują:

Aniela Madera, Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej, Kierunek Instrumentalistyka, specjalność: fortepian, stopień II, rok II,

Nikodem Kluczyński, Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej, Kierunek: Jazz,  specjalność: kontrabas w zakresie muzyki jazzowej i estradowej, stopień II, rok I,

Filip Mikulski, Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu
i Muzyki Estradowej, Kierunek Instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela, stopień I, rok II.

 

Gratulujemy!