Komunikaty

Publikacje

Program stypendialny dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym w roku 2021

Zachęcamy do zapoznania się z programem stypendialnym dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym w roku 2021, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Poznania – szczegóły dostępne na stronie:

https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/program-stypendialny-dla-osob-zwiazanych-z-poznanskim-srodowiskiem-kulturalnym-w-roku-2021,166357.html