POZNAŃ: INSTALOWANIE DRZWI, KRAT ORAZ PRZEGRÓD W BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU