Anons

Publikacje

Poszukiwani wolontariusze celem wsparcia uchodźców z Ukrainy

Zamieszczamy apel, który przedstawiciele władz Poznania wystosowali do naszej społeczności akademickiej w sprawie współpracy w ramach programu pomocy dla uchodźców.

Pomoc Ukrainie_wolontariat

Załączamy link do ankiety dla osób i organizacji pozarządowych deklarujących chęć pomocy jako wolontariusze/wolontariuszki, np. w działaniach związanych z tłumaczeniem lub każdym innym rodzajem wsparcia w przyjęciu i wsparciu uchodźców ze wschodu: https://tiny.pl/9l8jr