Komunikaty

Publikacje

Polski Ład – zmiany w systemie płac

Informujemy, że różnice w kwocie netto w wynagrodzeniu za styczeń wynikają z nowych zasad opodatkowania i odliczania składki zdrowotnej w obowiązującym od 01.01.2022 r. Polskim Ładzie, którego zapisy są niejasne i różnie interpretowane (jak do tej pory), ponadto zapowiadane są kolejne nowelizacje.

Pierwszą zasadniczą zmianą jest odliczanie w całości składki zdrowotnej od dochodu, a nie – jak do tej pory – w dużej części od podatku.

Następną zmianą jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 5100 zł (którą płatnik może stosować zaliczkowo miesięcznie w kwocie 425 zł; dla tych, którzy w PIT-2 wyznaczyli go do stosowania ulgi). Jeśli ktoś ma więcej płatników lub prowadzi działalność, to należy się jedna ulga w skali roku. Jeśli ktoś wyznaczył więcej niż jednego płatnika do stosowania tej ulgi, należy to zweryfikować, gdyż w rozliczeniu rocznym będzie niedopłata w kwocie 5100 zł. Natomiast jeśli ktoś nie wyznaczył płatnika do stosowania ulgi, w rozliczeniu rocznym będzie miał nadpłatę podatku w wysokości 5100 zł.
Jeśli ktoś chce stosować ulgę, należy zgłosić się do wybranego płatnika w grudniu (przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego), by podpisać oświadczenie PIT-2, które może być zastosowane od pierwszej wypłaty u płatnika lub od pierwszej wypłaty w roku.

Kolejną zmianą jest ulga dla klasy średniej, która będzie zastosowana do przychodów od 5701 zł do 11 141 zł w skali miesiąca. Jeśli ktoś ma więcej niż jednego płatnika, lub prowadzi działalność gospodarczą, powinien przeanalizować, czy suma przychodów nie przekroczy kwoty ograniczającej zastosowanie ulgi dla klasy średniej, bo po przekroczeniu kwoty 133 692 zł w skali roku, ulga nie będzie się należała i nastąpi niedopłata podatku.

Następna zmiana to podniesienie kwoty pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Jest to korzystne dla osób, które osiągają dochody powyżej 85 528 zł, ponieważ do 120 000 zł będą płaciły podatek 17%, zamiast 32%.

 

Płace
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego