Pismo dotyczące wyłączania systemu nawilżania organów firmy Schuke w Auli Nova

Szanowni Państwo Pedagodzy,
w związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00, decyzją Pana Prorektora prof. dra hab. Janusza Stalmierskiego – wyłączenie systemu nawilżania w w/w godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana Rektora.

Pismo dotyczące wyłączenia nawilżania w Auli Nova