Pismo dotyczące wyłączania systemu nawilżania organów firmy Schuke w Auli Nova

Decyzją prorektora prof. dra hab. Sławomira Kamińskiego, w związku z obowiązującą w naszej uczelni procedurą, mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności, wentylacji i klimatyzacji w Auli Nova, która funkcjonuje automatycznie całą dobę – ze względu na organy firmy Schuke i stan pandemii – potrzebę wyłączenia systemów nawilżania i wentylacji z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. należy zgłosić do prorektora na załączonym wniosku. Wyłączenie będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody prorektora.

Skan zaakceptowanego wniosku proszę przesyłać na maila: jjakobsze@amuz.edu.pl

Pismo dotyczące wyłączania systemu nawilżania organów firmy Schuke w Auli Nova

Skip to content