PIEŚŃ NIEŚMIERTELNA. W 105-LECIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ – HYMN POLSKI

Pliki dźwiękowe do pobrania:

 

HYMN POLSKI – FORTEPIAN

Pobierz (klik)

 

HYMN POLSKI – ORKIESTRA

Pobierz (klik)

 

HYMN POLSKI – CHÓR I ORKIESTRA

Pobierz (klik)

 


Od redaktora:

Trzecie wydanie „Pieśni nieśmiertelnej” przedstawia – w szerokiej perspektywie historycznej, wzbogacając tekst licznymi ilustracjami – okoliczności powstania i losy naszej pieśni narodowej: od wielu lat najważniejszej polskiej „carmen patrium”, a od ponad stulecia – polskiego hymnu. Głównym celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikom genezy, dziejów i dziedzictwa „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” – jej patriotycznego przesłania i roli, którą odegrała w dziejach Europy. Uzupełnieniem tych rozważań jest rozdział poświęcony miejscom narodowych pamiątek związanych z naszym hymnem.

Edycja, którą oddaję do rąk Czytelnika, jest zmienioną i poprawioną wersją pierwszego i drugiego wydania książki, z 2007 i z 2018 roku. Niezmienne natomiast pozostały główne cele jej opublikowania. To, po pierwsze, przypomnienie legendy pieśni ułożonej przez Józefa Wybickiego naszym rodakom – lecz zwłaszcza zapoznanie z nią młodego i najmłodszego pokolenia Polaków, które o naszym hymnie narodowym nie zawsze wie tyle, ile wymaga znajomość ojczystych dziejów. Po drugie – refleksja nad ponadpolską i ponadnarodową rolą „Pieśni Legionów”: nad jej przesłaniem patriotycznym, narodowowyzwoleńczym i wychowawczym – doniosłym nie tylko dla nas, Polaków, i nie tylko przez nas docenianym. Należy bowiem dobitnie zaznaczyć europejską misję, którą przyszło pełnić dziełu J. Wybickiego: warto i trzeba umiejscowić polski hymn w tradycji i dziejach wielu państw naszego kontynentu, wskazując na jego integracyjny walor dla licznych europejskich narodów.

Pamięć o powstaniu i losach najważniejszej polskiej pieśni ojczyźnianej kultywują wszyscy nasi rodacy, lecz szczególnie żywa jest ona w Poznaniu i Wielkopolsce: Józef Wybicki – autor słów hymnu i Jan Henryk Dąbrowski – twórca Legionów Polskich we Włoszech, osławiony w pieśni, swe losy najsilniej związali właśnie z tym regionem i jego stolicą. Nic zatem dziwnego, że ów wielkopolski i poznański wątek jest silnie akcentowany w książce: wszyscy autorzy publikacji – wyjąwszy fragment poświęcony muzeum w Będominie – są mieszkańcami Grodu Przemysła, a do druku opracowanie skierowało Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Jestem przekonana, że niniejsza publikacja, prezentując genezę, dzieje oraz recepcję polskiego hymnu narodowego, na kanwie historii przekazuje też głębokie treści patriotyczno-wychowawcze. Te wartości są szczególnie cenne i godne uwagi w momencie, kiedy obchodzimy kolejne rocznice istnienia Polski niepodległej. Święta, które – mam nadzieję – godnie upamiętni niniejsza edycja „Pieśni nieśmiertelnej”.

W publikacji zamieszczono kod QR umożliwiający dostęp do materiałów muzycznych w formacie MP3. Są to ścieżki dźwiękowe, które pozwalają zapoznać się ze wzorcowym wykonaniem utworu przez Chór Akademii Muzycznej I.J. Paderewskiego w Poznaniu (prowadzony przez Pawła Łuczaka) i Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych pod dyrekcją Pawła Joksa oraz umożliwiają skorzystanie z podkładów muzycznych  – orkiestrowego (w wykonaniu tej samej orkiestry) i fortepianowego (w wykonaniu Marii Rutkowskiej), ułatwiających naukę i śpiewanie hymnu.

Hanna Kostrzewska

 


 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Dofinansowanie: 500 000 PLM
Całkowita wartość projektu: 556 000 PLN

Skip to content