Paulina Zielińska

cid_09cf332f-8713-4098-a949-c8aa3b661db9Absolwentka studiów magisterskich (2014)

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

 

Absolwentka studiów licencjackich (2014)

Wydział: Instrumentalny
Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalność: Flet

Skip to content