Anons

Publikacje

OTWARTE WARSZTATY AKTORSKIE – WRZESIEŃ 2021

Instytut Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego jak co roku organizuje Otwarte Warsztaty Aktorskie.
Celem kursu jest:
– intensywne przygotowanie studentów do zajęć aktorskich w nadchodzącym roku
akademickim,
– umożliwienie udziału w zajęciach aktorskich osobom zainteresowanym
studiowaniem w naszej Akademii
– odkrywanie i rozwijanie umiejętności aktorskich, praca nad sobą, dla wszystkich
zainteresowanych, także dla osób spoza Akademii
– przeprowadzenie konsultacji logopedycznych i poprawa wyrazistości mowy,
– zapoznanie się z różnymi metodami pracy na scenie.
Warsztaty będą się odbywały na scenie Akademickiego Teatru Muzycznego Olimpia od poniedziałku 20 września do soboty 25 września 2021 roku pomiędzy 10.00 a 20.00(w sobotę zakończą się do godziny 14.00). Godzinowy plan zajęć podany zostanie na koniec sierpnia po zakończeniu zapisów i podzieleniu uczestników na grupy. Zajęcia poprowadzą zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin sztuk scenicznych. Będzie to w części kontynuacja zajęć, które cieszyły się na zeszłorocznych warsztatach największym zainteresowaniem. Będą też nowości!
Poszczególne zajęcia będą dotyczyły następujących zagadnień aktorskich:
dykcja i recytacja
 – zajęcia z aktorką logopedką mgr
Katarzyną Węglicką
zajęcia ruchowe, praca nad ciałem
 – zajęcia z tancerką, choreografką, pedagog Tańca Współczesnego i Kompozycji Ruchu
mgr Kayą Kołodziejczyk
improwizacja, scenki aktorskie
– zajęcia poprowadzi …(w trakcie ustalania).
interpretacja tekstu dramatycznego, współczesne formy teatralne
– praca z reżyserką
dr Ulą Kijak

W warsztatach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane odkrywaniem i rozwijaniem umiejętności aktorskich. Zarówno studenci Akademii Muzycznej jak i spoza niej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie preferencji godzin zajęć dopołudniowych( będą kończyć się ok 15.00) lub popołudniowych (od ok. 15.00 do ok. 20.00). W miarę możliwości postaramy się uwzględnić te preferencje. Uwaga! Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną szczegółowe ustalenia dotyczące harmonogramu zajęć oraz podziału na grupy i sale zostaną podane po zakończeniu zapisów na początku września. Staramy się stworzyć warunki maksymalnie zabezpieczające komfort i bezpieczeństwo pracy w czasie warsztatów. Z tego względu mogą ulec przesunięciu godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Zapraszamy wszystkich chętnych, także spoza Akademii a szczególnie nowo przyjętych studentów Akademii Muzycznej a także tych którzy zamierzają zdawać w przyszłym roku.
Zapisy do 31 sierpnia 2020 roku na adres:
W zgłoszeniach prosimy zaznaczać wydział oraz rok studiów w Akademii Muzycznej lub szkołę i klasę oraz adres kontaktowy. Osoby nieuczące się prosimy o informacje o ich specjalności lub zawodzie. Informacje posłużą jedynie dla celów statystycznych.
Uwaga!
Oprócz zgłoszenia mailowego trzeba będzie uiścić wpisowe, które wynosi:
– 100 zł dla studentów Akademii Muzycznej
– 200 zł dla osób spoza Akademii
Wpisowe należy wpłacać przelewem na rachunek:
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907
KONIECZNIE z dopiskiem
Warsztaty Aktorskie 2021
W PRZYPADKU ODWOŁANIA WARSZTATÓW AKADEMIA ZWRACA WPISOWE

Bliższych informacji udziela koordynator Warsztatów

mgr Piotr Kaźmierczak
tel. 601816370, e-mail: