Komunikaty

Publikacje

Organizacja sesji zimowej

Komunikat dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej 22-23

 

Przypominam, że studenci uzyskują zaliczenia (zaliczenia, kolokwia) przed sesją egzaminacyjną w okresie 23-27.01.2023. Sesja egzaminacyjna trwa w okresie 28.01.-05.02.2023. Karta okresowych osiągnięć studenta do czasu zamknięcia sesji posiada wyłącznie formę elektroniczną i dostępna jest w systemie eHMS.

 

Zestawienie terminów kończących semestr zimowy:

zajęcia dydaktyczne trwają do 27.01.2023 r.

23-27.01.2023 r. – termin uzyskania zaliczeń przed sesją egzaminacyjną

28.01. – 5.02.2023 r. – termin zimowej sesji egzaminacyjnej

13-18.02.2023 r. – termin sesji poprawkowej

6-12.02.2023 r. – przerwa międzysemestralna

 

dr hab. Szymon Musioł
Poznań, 11.01.2023

 


UWAGA PEDAGODZY!

Przypominam o elektronicznym wypełnianiu protokołów zaliczenia przedmiotu w eHMS. Protokoły będą otwarte 23 stycznia — 20 lutego br. Protokoły przedmiotów, które kończą się zaliczeniem lub kolokwium należy uzupełnić w terminie 23-27 stycznia 2023 r. Protokoły przedmiotów, które kończą się egzaminem, należy uzupełnić w terminie 3 dni od daty egzaminu. Proszę o terminowe wypełnianie protokołów.

 

dr hab. Szymon Musioł
Poznań, 11.01.2023