VII Akademicki Konkurs Organowy „Romuald Sroczyński in memoriam” – II etap

VII Akademicki Konkurs Organowy „Romuald Sroczyński in memoriam”

II etap

 

 

W dniach 3-4 grudnia 2020 roku Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu była gospodarzem VII Akademickiego Konkursu Organowego „Romuald Sroczyński in memoriam”, który – ze względu na sytuację epidemiczną – odbył się bez udziału publiczności. Jury Konkursu w składzie: dr hab. Daniel Prajzner (AM w Krakowie), dr hab. prof. AM Krzysztof Urbaniak (AM w Łodzi), prof. dr hab. Sławomir Kamiński (AM w Poznaniu), dr hab. prof. AM Hanna Dys (AM w Gdańsku), dr Jarosław Tarnawski (AM w Poznaniu), dr Marek Fronc (AM we Wrocławiu), dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC (UMFC w Warszawie) i prof. dr hab. Julian Gembalski (AM w Katowicach), wyróżniło następujących organistów:

Krzysztof Augustyn (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) – I miejsce,
Maciej Lewandowicz (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) – II miejsce,
Mariusz Kozieł (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) – III miejsce.

Zapraszamy do wysłuchania prezentacji laureatów w ramach II etapu Konkursu, który został zarejestrowany w dniu 4 grudnia 2020 roku.


Mariusz Kozieł
(Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Maciej Lewandowicz
(Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Krzysztof Augustyn
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

Skip to content