„Musik for blind people. Wymiana doświadczeń w nauczaniu muzyki osób niewidzących”

Piątek, 9.11.2020

Konwersatorium „Musik for blind people. Wymiana doświadczeń w nauczaniu muzyki
osób niewidzących”  w ramach IX Międzynarodowych Dni Akordeonu „AkoPoznań 2020”

 

Skip to content