14. Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu – Koncert towarzyszący Forum Kompozytorów (część II)

Koncert towarzyszący Forum Kompozytorów

14. Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu

Część II