Aktualności

Publikacje

„OLIMPIA” DLA AKADEMII MUZYCZNEJ

Był adres tymczasowy, a jest stały! Akademia Muzyczna właścicielem budynku po byłym kinie „Olimpia” przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu.

 

27 maja br. w Urzędzie Miasta Poznania, działając w imieniu Skarbu Państwa, i na mocy rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego z dnia 8 października 2021, Prezydent Jacek Jaśkowiak podpisał akt darowizny na cel publiczny budynku byłego kina „Olimpia” na rzecz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, reprezentowanej przez JM Rektor prof. dr hab. Hannę Kostrzewską.

Uczelnia, dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym, przeprowadzi gruntowny remont budynku. Na mapie kulturalnej Poznania przybędzie nie tylko nowe miejsce dydaktyki, ale i nowy teatr, który będzie służyć mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.

 

Na zdjęciu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w Sali Błękitnej Urzędu Miasta podpisuje akt przekazania budynku po dawnym kinie Olimpia
Fot. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podpisuje akt przekazania Akademii Muzycznej budynku dawnego kina „Olimpia”.

Rektor Akademii Hanna Kostrzewska podpisuje akt przekazania budynku po dawnym kinie Olimpia  
Fot. Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Hanna Kostrzewska podpisuje akt przekazania Akademii Muzycznej budynku dawnego kina „Olimpia”.

 Na zdjęciu prezydent Jacek Jaśkowiak z buławą
Fot. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak z buławą wręczoną przez władze Akademii Muzycznej.

Na zdjęciu fragment uroczystego podpisania umowy przekazania budynku Olimpii Akademii Muzyczej w Poznaniu
Fot. Uroczystość podpisania aktu przekazania „Olimpii” w Sali Błękitnej UM w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawia Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka w towarzystwie JM Rektor Hanny Kostrzewskiej i prorektorów (od lewej): Sławomir Kamiński, Mikołaj Rykowski i Szymon Musioł
Fot. Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak w towarzystwie JM Rektor Hanny Kostrzewskiej i prorektorów (od lewej): Sławomir Kamiński, Mikołaj Rykowski i Szymon Musioł.