Aktualności

Publikacje

Ogłoszenie o sprzedaży pianin i fortepianów w trybie przetargu publicznego

Ogłoszenie o sprzedaży pianin i fortepianów
w trybie przetargu publicznego

 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu ogłasza przetarg dotyczący sprzedaży pianin i fortepianów. Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, pok. nr 197 (sekretariat Kanclerza Akademii Muzycznej w Poznaniu). Oferty należy składać jw. w terminie do dnia 17.04.2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.04.2019 r. o godzinie 10.10.

Pianina i fortepiany można obejrzeć w Auli Nova w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w dniach 5, 6, 10 kwietnia 2019 r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel. kontaktowy 600 099 617.

Więcej informacji: 2/S/AM/2019 Ogłoszenie o sprzedaży pianin i fortepianów w trybie przetargu publicznego