Anons

Publikacje

Nowości wydawnicze: „Kulturowe konteksty edukacji artystycznej” pod redakcją Natalii Kłysz-Sokalskiej

Właśnie światło dzienne ujrzała najnowsza publikacja Wydawnictwa poznańskiej Akademii Muzycznej: „Kulturowe konteksty edukacji artystycznej” pod redakcją Natalii Kłysz-Sokalskiej!

We wstępie czytamy: „to zbiór interdyscyplinarnych i wielopłaszczyznowych rozważań na temat związków kultury, sztuki i edukacji. Jest to swego rodzaju dialog łączący środowiska pedagogów, teoretyków muzyki, artystów, dyrygentów, psychologów i terapeutów. Monografia stanowi próbę podjęcia dyskusji na tematy niezwykle aktualne i zarazem uniwersalne – miejsca edukacji artystycznej w kulturze oraz kultury w edukacji artystycznej. Autorzy odwołują się do muzycznego i plastycznego aspektu uwarunkowań kulturowych społeczeństw, międzykulturowości, inkluzji społecznej, przemian społeczno-kulturowych, profilaktyki i terapii. W rozdziałach rozbrzmiewa założenie, że zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości oraz przyszłości należy zwracać uwagę na procesy zachodzące w obszarze szeroko pojętej edukacji artystycznej i kultury. Zagadnienia związków kultury i edukacji wzajemnie się przenikają i uzupełniają, najważniejsze jest jednak to, że ich uczestnicy stoją na straży świadomości kulturowej młodego pokolenia. Dbają o zachowanie tradycji i sztuki, jednocześnie wprowadzając w świat wartości obecny w tekstach kultury polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa, nie negując tego, co nowe i jeszcze niepoznane”.

Książka zawiera teksty następujących autorów: Magdaleny Andrys, Agnieszki Chwastek, Michaliny Kasprzak, Anny Kluczyńskiej, Nikodema Kluczyńskiego, Natalii Kłysz-Sokalskiej, Alicji Molitorys, Magdy Morus-Fijałkowskiej, Damiana Myślińskiego, Małgorzaty Okupnik, Anny Marii Tabaczyńskiej, Aleksandry Wojtaszek, Julii Wolskiej i Izabeli Zalewskiej.

Książkę można zakupić w sklepie internetowym Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu: https://tinyurl.com/mryctcym.

Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie może zachęcać do zakupu książki