Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki

Dydaktyka rytmiki

Interpretacja ruchowa dzieła muzycznego

Komozycja ruchowa utworów muzycznych – studia I stopnia

Metodyka nauczania improwizacji fortepianowej – studia II stopnia

Metodyka prowadzenia rytmiki do 6. roku życia

Propedeutyka rytmikoterapii

Rytmika – studia I stopnia

Rytmika – studia II stopnia

Technika ruchu – studia I stopnia

Technika ruchu – studia II stopnia

Zespoły rytmiki – studia II stopnia

Taniec ludowy – rytmika – studia I stopnia

Taniec współczesny – rytmika – studia II stopnia

Kultura i Metodyka Komunikacji – narzędzia i techniki

Kultura i Metodyka Komunikacji

Dydaktyka

Komputerowa edycja tekstu – studia I stopnia

Komputerowa edycja tekstu Instytut Kompozycji i Teorii – studia II stopnia

Fortepian – Publicystyka Muzyczna

Fortepian – Teoria Muzyki

Techniki kompozytorskie XX i XXI w.

Analiza i interpretacja muzyki XX i XXI w.

Historia muzyki powszechnej

Historia teorii muzyki – studia II stopnia

Kompozycja – studia I stopnia

Kompozycja – studia II stopnia

Literatura Muzyczna

Seminarium muzyki polskiej

Kontrapunkt (Rytmika)

Kontrapunkt (Kompozycja, Teoria Muzyki)

Propedeutyka kompozycji (teoria)

Propedeutyka muzyki komputerowej

Akustyka Praktyczna – studia I stopnia

Muzyka elektroniczna I – studia I stopnia

Muzyka elektroniczna II – studia I stopnia

Muzyka komputerowa I – studia I stopnia

Instrumentacja – studia I stopnia

Muzyka teatralna i filmowa – studia II stopnia

Kształcenie słuchu (Kompozycja) – studia I stopnia

Kształcenie słuchu (Teoria Muzyki) – studia I stopnia

Metodyka nauczania przedmiotu Kształcenie słuchu – studia I stopnia

Metodyka nauczania przedmiotu Harmonia – studia I stopnia

Kształcenie słuchu (Rytmika) – studia I stopnia

Seminarium prelekcji (Teoria Muzyki) – studia II stopnia

Harmonia praktyczna (Rytmika)

Harmonia XX i XXI w. – studia I stopnia

Improwizacja fortepianowa – studia I stopnia

Improwizacja fortepianowa – studia II stopnia

Improwizacja fortepianowa z elementami jazzu i muzyki rozrywkowej (Rytmika) – studia II stopnia

Rytmika z elementami terapii muzyczno-ruchowej – studia II stopnia

Kompozycja elektroakustyczna – studia I stopnia

Etnomuzykologia

Sonologia – studia II stopnia

Psychologia – studia I stopnia

Historia baletu – studia I stopnia

Historia baletu – studia II stopnia

Historia kultury – studia I stopnia

Teatr tańca w Polsce i na świecie – studia I stopnia

Teatr tańca w Polsce i na świecie – studia II stopnia

Seminarium krytyki muzycznej – studia II stopnia

Publicystyka muzyczna – studia I stopnia

Seminarium Pracy Licencjackiej

Seminarium prelekcji (publicystyka muzyczna)

Analiza form muzycznych – studia I stopnia

Podstawy edytorstwa

 

Skip to content