Instytut Edukacji Artystycznej

Instytut Edukacji Artystycznej prowadzi studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalnościach:

Studia I stopnia:

 • dyrygentura chóralna (specjalność wygaszana do końca roku akademickiego 2020/2021)
 • edukacja muzyczna
 • muzyka kościelna

Studia II stopnia:

 • dyrygentura chóralna (specjalność wygaszana do końca roku akademickiego 2019/2020)
 • dyrygentura orkiestr dętych (specjalność wygaszana do końca roku akademickiego 2019/2020)
 • edukacja muzyczna
 • muzyka kościelna

W ramach Instytutu Edukacji Artystycznej funkcjonują:

Do podstawowych celów kształcenia studentów w Instytucie należy działalność:

 • artystyczna – przygotowanie do prowadzenia amatorskich i profesjonalnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych oraz instrumentalnych, a także do tworzenia oprawy liturgii w zakresie gry organowej, improwizacji i akompaniamentu
 • pedagogiczna – przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, a także zajęć muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie dyrygentury chóralnej i edukacji muzycznej w szkołach wyższych; do kształcenia w ramach studiów doktoranckich.

Instytut organizuje:

 • ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, sesje oraz warsztaty;
 • konkursy dla chórów szkolnych;
 • konkursy na literaturę dla dzieci i młodzieży.