WŁADZE UCZELNI 2020-2024

rektor
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

prorektor
do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Sławomir Kamiński

prorektor
do spraw studenckich i dydaktyki
prof. AMP dr hab. Szymon Musioł

prorektor
do spraw projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni
prof. AMP dr hab. Mikołaj Rykowski

dziekan
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,
Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
prof. AMP dr hab. Kinga Ceynowa

dziekan
Wydziału Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

dyrektor
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. AMP dr hab. Monika Kędziora

p.o. zastępcy dyrektora
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

zastępca dyrektora
Instytutu Dyrygentury
ad. dr hab. Marianna Majchrzak

dyrektor
Instytutu Wokalistyki
prof. AMP dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska 

zastępca dyrektora
Instytutu Wokalistyki
ad. dr Paulina Zarębska 

dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
dr hab. Paweł Łuczak

zastępca dyrektora
Instytutu Edukacji Artystycznej
ad. dr Magdalena Andrys

dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
prof. AMP dr hab. Mikołaj Zgółka

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
wykł. mgr Renata Pabich 

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy

dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Wojciech Olszewski

zastępca dyrektora
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
ad. dr Maciej Kociński 

dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
prof. AMP dr hab. Piotr Niewiedział

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentów Lutniczych
wykł. mgr Jan Mazurek 

koordynator Studium Pedagogicznego
prof. dr hab. Anna Kozub

dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Warcisław Kunc

koordynator Studiów III stopnia – studiów doktoranckich
prof. dr hab. Sławomir Kamiński

redaktorka naczelna Wydawnictwa
ad. dr Małgorzata Pawłowska

koordynator Studium Języków Obcych
wykł. mgr Donata Żukowska

koordynator Studium Musicalu
ad. dr Aleksandra Kamińska-Rykowska

pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Marcin Murawski

pełnomocnik rektora ds. studentów obcokrajowców
prof. AMP dr hab. Piotr Szychowski

pełnomocnik rektora ds. międzynarodowych projektów artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Ewa Murawska

Skip to content