WŁADZE UCZELNI 2020-2024

rektor
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

prorektor
do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Sławomir Kamiński

prorektor
do spraw studenckich i dydaktyki
dr hab. Szymon Musioł

prorektor
do spraw projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni
dr hab. Mikołaj Rykowski

 

dziekan
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,
Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
dr hab. Kinga Ceynowa

dziekan
Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

 

dyrektor
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. AMP dr hab. Monika Kędziora

zastępca dyrektora
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr Małgorzata Pawłowska

 

dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

zastępca dyrektora
Instytutu Dyrygentury
dr hab. Marianna Majchrzak

 

dyrektor
Instytutu Wokalistyki
dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska 

zastępca dyrektora
Instytutu Wokalistyki
dr Paulina Zarębska 

 

dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Przemysław Pałka

zastępca dyrektora
Instytutu Edukacji Artystycznej
mgr Magdalena Andrys

 

dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
dr hab. Mikołaj Zgółka

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
mgr Renata Pabich 

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
dr Przemysław Witek

 

dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Wojciech Olszewski

zastępca dyrektora
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr Maciej Kociński 

dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
dr hab. Piotr Niewiedział

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentów Lutniczych
mgr Jan Mazurek 

 

koordynator Studium Pedagogicznego
prof. dr hab. Anna Kozub

dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Warcisław Kunc

koordynator Studiów III stopnia – studiów doktoranckich
prof. dr hab. Sławomir Kamiński

redaktor naczelny Wydawnictwa
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

koordynator Studium Języków Obcych
wykł. mgr Donata Żukowska

koordynator Studium Musicalu
dr Aleksandra Kamińska-Rykowska

 

pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Marcin Murawski

pełnomocnik rektora ds. studentów obcokrajowców
dr hab. Piotr Szychowski

pełnomocnik rektora ds. COVID
prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy