Natalia Zwierzchowska

cid_8ab0aa40-4bb9-423c-986a-70a48d9c81b1Studentka I roku studiów licencjackich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Edukacja muzyczna

Skip to content