Aktualności

Publikacje

Odbyły się wybory uzupełniające do Senatu

Przedstawiamy komunikat Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego w sprawie wyborów uzupełniających na członka Senatu-studenta: