Muzyczne serce Poznania

Od momentu, w którym Uczelnia zyskała własną salę koncertową (9.10.2006), w sposób nadzwyczajny rozwinęła się jej działalność artystyczna. Ta sala bowiem daje młodym wykonawcom szerokie możliwości artystycznych prezentacji. Poznańscy melomani mogą wybierać różnorodne koncerty z naszej bogatej oferty programowej, w której znajdują się: koncerty symfoniczne, kameralne, chóralne, kompozytorskie, wokalne oraz recitale. Od wielu lat niezmiennie wielkim zainteresowaniem cieszą się realizowane w Auli Nova cykle koncertowe: Poniedziałki w Akademii, Środy organowe, Arcydzieła kameralistyki, Smyczki w Akademii, Pedagodzy i ich chóry, Absolwenci i ich chóry, Muzyka z prądem i in. Od momentu otwarcia Auli Nova odbyło się tu przeszło 700 koncertów, w których udział wzięli studenci, pedagodzy, absolwenci, zespoły kameralne, chóry, a także Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej, Sinfonietta, Orchestra Nova, Orkiestra CoOperate, prezentując zróżnicowany repertuar – od muzyki dawnej po literaturę XXI wieku. Z wielką satysfakcją i dumą możemy stwierdzić, iż wszystkie nasze projekty artystyczne cieszą się niezmiennie zainteresowaniem słuchaczy. Na wszystkie projekty Akademii jest wstęp wolny. W procesie dydaktycznym kształcenia muzyków – wykonawców odgrywają znaczącą rolę możliwości publicznych prezentacji osiągnięć studentów. I tak, na przykład, studenci Wydz. Wokalnego zdobywają sceniczne szlify (niezbędne w realizacji zawodu) w ramach studenckich prezentacji spektakli operowych i teatralnych.

03_10.12.2009Koncert „Finały oper Mozartowskich”, Aula Nova, 10.12.2009

Studenci kierunku dyrygentura mają możliwość poprowadzenie od pulpitu orkiestry symfonicznej. Takie egzaminy w formie koncertu realizujemy najczęściej w ramach cyklu koncertowego Studenci – Studentom. W marcu 2010 roku koncert z tego cyklu był szczególny, ponieważ po raz pierwszy w historii Uczelni za pulpitem dyrygenckim stanęli dyplomanci – dyrygenci kończący edukację studiów magisterskich II stopnia (wcześniej absolwentami byli studenci studiów jednolitych).

04_20.03.2010Koncert „Studenci – Studentom”, Aula Nova, 20.03.2010

Aula Nova to również miejsce realizacji projektów symfonicznych, w których ma szansę zaprezentować się Orkiestra Symfoniczna naszej Uczelni, jak również mniejsza formacja – Sinfonietta, w której doświadczenie pracy w zespole zdobywają studenci I roku studiów na Wydziałach: Instrumentalnym oraz Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa.

05_aula_nova_wnętrzeWidownia Auli Nova

Aula Nova to także inne pomieszczenia dydaktyczne – sale ćwiczeniowe dla instrumentalistów, sala prób orkiestry i Big Bandu (Sala Błękitna), Laboratorium Odsłuchu z bogatą płytoteką (ok. 10 tys. tytułów), Studio Nagrań z europejskiej klasy aparaturą cyfrową, dzięki której możliwe jest nagrywanie płyt oraz profesjonalna dokumentacja działalności artystycznej Uczelni. Obok wyżej wymienionych jednostek w Auli Nova znalazło miejsce Studio Muzyki Elektroakustycznej wyposażone w sprzęt najnowszej generacji. Dzięki tej aparaturze studenci kierunku kompozycja i teoria muzyki mogą poznawać i pracować, stosując najnowsze technologie kształtowania dźwięku, a swoje rezultaty kompozytorskich poszukiwań promować w czasie odbywających się regularnie wieczorów nazwanych Muzyka z prądem. W naszej sali koncertowej zainstalowano 34-głosowe, 3-manuałowe organy firmy A. Schuke z Poczdamu, a na jej estradzie stoją dwa fortepiany koncertowe marek: Steinway i YAMAHA. Z dumą możemy stwierdzić, iż są to jedne z najlepszych w tej chwili instrumentów w Poznaniu.

06_organy_fortepianOrgany firmy Schuke z Poczdamu i fortepian koncertowy marki Steinway

Ambicją Akademii jest realizowanie przedsięwzięć muzycznych na jak najwyższym poziomie, promocja potencjału artystycznego, jakim dysponujemy, jak również inspirowanie innych instytucji do kreatywnych działań. Tak więc bardzo harmonijnie i efektywnie współpracujemy: z Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego, Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki, Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim, Centrum Kultury „Zamek” oraz Estradą Poznańską, a efekty tej współpracy – koncerty o bardzo zróżnicowanym repertuarze i stylistyce – regularnie prezentujemy na estradzie naszej nowej sali koncertowej. Aula Nova wielokrotnie była miejscem realizacji projektów odbywających się w ramach prestiżowych festiwali, takich jak: Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Nostalgia, Festiwal Made in Chicago czy Poznań Baroque Festival. Jest również muzycznym domem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Halina Czerny-Stefańska in memoriam (trzecia edycja będzie mieć miejsce we wrześniu 2014 roku) oraz Akademickiego Konkursu Organowego Romuald Sroczyński in memoriam (czwartą edycję zaplanowano na grudzień 2014). Rok 2010 był rokiem 90-tych urodzin Uczelni dumnie noszącej imię Ignacego Jana Paderewskiego, którego to 150. rocznica urodzin przypadała również w tymże roku. Uroczysta inauguracja Roku Jubileuszowego naszej Alma Mater odbyła się w dniu 15.01.2010 w Auli Nova. Udział w niej wzięły wybitne postaci polskiej kultury, rektorzy uczelni artystycznych w Polsce, rektorzy uczelni poznańskich, władze Poznania i Wielkopolski, przedstawiciele duchowieństwa, goście z zagranicy, melomani oraz społeczność akademicka. W roku 90-tych urodzin Uczelni przygotowaliśmy w Auli Nova specjalny,  jubileuszowy cykl koncertów, ukazujący czym żyje Akademia na co dzień, jak się uczymy, czego się uczymy, jak tworzymy współczesną kulturę muzyczną. Ukoronowaniem jubileuszu była uroczystość nadania Maestro Wiesławowi Ochmanowi najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa naszej Uczelni. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 16.10.2010 w Auli Nova i odbiło się szerokim echem w polskim środowisku artystycznym. Muzyczne serce miasta bije w ustalonym rytmie. Na estradach i w salach Akademii rozbrzmiewają dźwięki trąb i fletów, lutni i fortepianów, orkiestry i organów, solistów i chórów. Gramy i śpiewamy, nieustannie, ku chwale naszej Almae Matris, a swoimi działaniami chcemy udowodnić, że Uczelnia pragnie służyć nie tylko studiującej tu młodzieży, ale także naszemu miastu, naszej ojczyźnie i wspólnej Europie.

Skip to content