Aktualności

Publikacje

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – konkurs kompozytorski na napisanie melodii do tekstów Mariana Hemara

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku organizuje konkurs kompozytorski na napisanie melodii do tekstów Mariana Hemara, adresowany do studentów studiów magisterskich, absolwentów muzycznych uczelni wyższych oraz absolwentów kierunków muzycznych znajdujących się na uniwersytetach i innych uczelniach, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w celu zamieszczenia informacji o konkursie na Państwa stronie internetowej. Więcej informacji oraz regulamin konkursu wkrótce pojawi się na stronie Muzeum www.muzeum1939.pl