Aktualności

Publikacje

Międzynarodowa Akademia Kameralna ICMA 2020
 w Radziejowicach

Ruszyła rekrutacja na International Chamber Music Academy 2020. Instrumentaliści z Polski i zagranicy mogą ubiegać się o miejsce na akademii, której tematem przewodnim jest rozwój kompetencji zawodowych muzyków, wszechstronność umiejętności, szczególnie w nowej rzeczywistości rynku pracy po COVID-19. Nie jest to kolejny zwykły kurs mistrzowski, ale starannie przygotowane, wielowymiarowe szkolenie zawodowe zbudowane wokół intensywnego kameralnego masterclass, prowadzone przez doświadczony międzynarodowy zespół specjalistów. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach we współpracy merytorycznej z Philharmonia Orchestra z Londynu oraz stowarzyszeniem JM Poland. 

Zachętą do wzięcia udziału w akademii może być nie tylko rozwój zawodowy. Uczestnicy mają szansę podczas kursu zdobyć wyjątkowe nagrody, w tym główną – 3-dniowy wyjazd do Londynu, w ramach którego wezmą aktywny udział w próbie Philharmonia Orchestra, grając z muzykami orkiestry materiał koncertowy, a także będą obecni na próbie generalnej, koncercie i skorzystają z kontaktów z londyńskim środowiskiem muzycznym i akademickim. 

Ponadto Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach wybrane zespoły kameralne wyróżni zaproszeniem na rezydencję artystyczną w pałacu oraz zapewni płatny debiut na scenie festiwalu w Radziejowicach. Stowarzyszenie JM Poland natomiast przyzna nagrodę w formie sesji nagraniowej demo połączonej z sesją fotograficzną oraz stworzeniem profesjonalnej oferty koncertowej.

International Chamber Music Academy odbędzie się 7-13 grudnia 2020 w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Aktualnie trwa proces rekrutacyjny muzyków. Możliwe jest uczestnictwo indywidualne w specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba lub zespołowe w kategoriach: kwartet smyczkowy, kwintet dęty, kwintet dęty blaszany lub inny zespół kameralny. W przypadku uczestnictwa indywidualnego zakwalifikowani uczestnicy zostaną przydzieleni do zespołów wg aktualnie prezentowanego poziomu muzyczno-technicznego.

International Chamber Music Academy w Radziejowicach
7-13 grudnia 2020
Zgłoszenia na stronie: http://icma.academy/

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Konciak tel. 605 225 849
contact@icma.academy