Magdalena Walkowiak

cid_21d10faf-3690-425f-84eb-7f9dc56f900fStudentka II roku studiów magisterskich

Wydział: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek
: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność
: Edukacja muzyczna

Skip to content