Komunikaty

Publikacje

Letnia sesja egzaminacyjna – KOMUNIKATY

Zamieszczamy komunikaty odnośnie do organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2021/2022:

Komunikat dotyczący organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2021-2022

 

Przypominam, że studenci uzyskują zaliczenia przed sesją egzaminacyjną w okresie 01-07.06.2022 r. Sesja egzaminacyjna trwa w okresie 08-21.06.2022 r., za wyjątkiem lat dyplomowych I st. 08-15.06.2022 r. Karta okresowych osiągnięć studenta do czasu zamknięcia sesji posiada wyłącznie formę elektroniczną i dostępna jest w systemie eHMS.

 

Zestawienie terminów kończących semestr letni:

> zajęcia dydaktyczne trwają do dnia 07.06.2022 r. włącznie

> 01-07.06.2022 r. – termin uzyskiwania zaliczeń przed sesją egzaminacyjną

> 08-21.06.2022 r. – termin letniej sesji egzaminacyjnej – za wyjątkiem lat dyplomowych I st. 08-15.06.2022 r.

> 05-09.09.2022 r. – termin sesji poprawkowej

> 20-21.06.2022 r. – egzaminy licencjackie

> prace dyplomowe należy złożyć w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego

> dwa tygodnie przed złożeniem pracy dyplomowej należy przeprowadzić procedurę antyplagiatową

 

dr hab. Szymon Musioł
prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Poznań, dnia 26.04.2022 r.

 


UWAGA PEDAGODZY!

Przypominam o elektronicznym wypełnianiu protokołów zaliczeń w eHMS. Protokoły będą otwarte od 1 do 25 czerwca br.
Oceny dla lat dyplomowych I st. należy wpisać do 15 czerwca br.

Proszę o terminowe wypełnianie protokołów.

 

dr hab. Szymon Musioł
prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Poznań, dnia 26.04.2022 r.