Kurs przygotowawczy na Wydział Wokalno-Aktorski

KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA WOKALNE I i II STOPNIA

W związku z wyczerpaniem liczby miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na kurs.

Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego organizuje kurs przygotowawczy na studia wokalne I i II stopnia. Celem kursu jest:

  • jak najlepsze przygotowanie kandydatów do kierunkowych egzaminów wstępnych na studia,
  • zaznajomienie z zasadami i formą rekrutacji,
  • rozwijanie własnych umiejętności wokalnych i muzycznych.

Kurs odbędzie się w następujących terminach:

sobota, 27 kwietnia 2019
sobota, 11 maja 2019
sobota, 25 maja 2019
sobota, 8 czerwca 2019

W ramach kursu przygotowawczego kandydaci mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:

  • dykcja i recytacja – 4 godz. (zajęcia grupowe)
  • aktorstwo – 4 godziny (zajęcia grupowe)
  • kształcenie słuchu – 4 godziny (zajęcia grupowe)
  • śpiew solowy – 4 godziny (zajęcia indywidualne)
  • praca z akompaniatorem – 2 godziny (zajęcia indywidualne)

 

Zajęcia prowadzą pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu. W przypadku indywidualnych zajęć śpiewu solowego istnieje możliwość wyboru nauczyciela z grupy pedagogów zatrudnionych na Wydziale Wokalno-Aktorskim.

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej lekcji śpiewu solowego z pedagogiem śpiewu i akompaniatorem. Koszt jednej godziny lekcyjnej takich zajęć wynosi 170 zł.

Opłata za Kurs wynosi 870 zł.

Zapisy do dnia 14 kwietnia 2019 roku, na adres: nszlafczynska@amuz.edu.pl

Opłatę za Kurs Przygotowawczy należy dokonywać przelewem na rachunek:
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

z dopiskiem KURS WOKALNY 2019

Bliższych informacji udziela Kierownik Kursu prof. Wojciech Maciejowski
tel. 602 222 170, e-mail: maciejowskiwojtek@o2.pl

 

Skip to content