Aktualności

Publikacje

KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA I i II STOPNIA W ZAKRESIE DYRYGENTURY 2020/2021

KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA I i II STOPNIA
W ZAKRESIE DYRYGENTURY

 

Instytut Dyrygentury prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku dyrygentura w czterech specjalnościach:
– dyrygentura symfoniczna (I st.)
– dyrygentura symfoniczno-operowa (II st.)
– dyrygentura chóralna (I i II st.)
– dyrygentura orkiestr dętych (II st.)

Dyrygentura symfoniczno-operowa przygotowuje do pracy artystycznej w filharmoniach i teatrach operowych. Uczy prowadzenia orkiestr symfonicznych oraz kameralnych zespołów wokalno-instrumentalnych i różnego typu zespołów instrumentalnych. Przygotowuje do pracy z zespołem wokalistów i solistów śpiewaków w muzycznych instytucjach kultury.

Dyrygentura chóralna umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia chórów zawodowych (filharmonie, teatry operowe) oraz chórów amatorskich (np. akademickich, szkolnych, środowiskowych, kościelnych). Wyposaża w wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z kameralnymi zespołami wokalnymi i wokalno-instrumentalnymi. Przygotowuje do działalności artystycznej w instytucjach kultury oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych.

Dyrygentura orkiestr dętych umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych orkiestr dętych. Przygotowuje do działalności artystycznej w instytucjach kultury oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych.

Kształcenie na kierunku dyrygentura umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych (Studium Pedagogiczne) i podjęcie pracy w szkolnictwie muzycznym.

Informacje dotyczące egzaminów wstępnych na kierunku dyrygentura:
https://amuz.edu.pl/wp-content/uploads/regulamin-postepowania-rekrutacyjnego-2020-2021.pdf (paragraf 24)

 

Konsultacje i kursy przygotowawcze:


prof. dr hab. Marek Gandecki – Dyrektor Instytutu Dyrygentury
konsultacje: wtorek, 12.30 – 13.30, pokój 115

kursy przygotowawcze (po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mgandecki@amuz.edu.pl) w soboty 9 i 16 maja, w godz. 12.00 – 15.00, sala 317

prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz – Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej
konsultacje: wtorek, 11.00 – 12.00, sala 160

kurs przygotowawczy (po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mwdowicka@amuz.edu.pl) w sobotę 16 maja, w godz. 12.00 – 15.00, sala 201

prof. AMP dr hab. Przemysław Neumann – Kierownik Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej
konsultacje: poniedziałek, 11.00 – 12.00, sala 258

kurs przygotowawczy (po wcześniejszym zgłoszeniu na adres pneumann@amuz.edu.pl) w niedzielę 19 kwietnia, w godz. 12.00 – 16.00, sala 158

dr Paweł Joks – Kierownik Zakładu Orkiestr Dętych
konsultacje: piątek, 10.00 – 11.00, sala 201 (pjoks@amuz.edu.pl)

 

Terminy kursów przygotowawczych prowadzonych przez innych pedagogów uczących dyrygentury symfoniczno-operowej:

dr José Maria Florêncio
sobota, 18 kwietnia, godz. 13.00 – 17.00, sala 158 (po wcześniejszym zgłoszeniu na adres jflorencio@amuz.edu.pl)

prof. dr hab. Warcisław Kunc
niedziela, 24 maja, godz. 12.00 – 16.00, sala 158 (po wcześniejszym zgłoszeniu na adres wkunc@amuz.edu.pl)

dr hab. Jakub Chrenowicz
niedziela, 31 maja, godz. 12.00 – 16.00, sala 158 (po wcześniejszym zgłoszeniu na adres jchrenowicz@amuz.edu.pl)