KSZTAŁCENIE PODSTAWOWE

KSZTAŁCENIE PODSTAWOWE

CZYTANIE A VISTA

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: mgr Agnieszka Nagórka, wykł.

Kształcenie umiejętności biegłego czytania nut głosem.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: mgr Wiesława Żok-Warchalewska, st. wykł.

Kształcenie słuchu harmonicznego, wysokościowego oraz pamięci muzycznej. Praktyczne wykorzystanie i utrwalenie wiadomości z harmonii i zasad muzyki.

FORTEPIAN OGÓLNY

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: indywidualnie

WYKŁADOWCY:

– dr hab. Ewa Rubinowska, ad.

– dr Justyna Chęsy,  wykł.

– dr Milena Antoniewicz, wykł.

Przedmiot realizowany w zakresie zależnym od stopnia przygotowania studenta: od poziomu podstawowego do poziomu absolwentów fortepianu szkoły muzycznej II stopnia.

NAUKA O MUZYCE

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: dr Aleksandra Kamińska-Rykowska. 

Podstawy wiedzy i terminologii muzycznej.

HARMONIA

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA:

Podstawowe wiadomości o harmonii funkcyjnej. Słuchowe rozpoznawanie zjawisk brzmieniowych.

FORMY MUZYCZNE

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: mgr Alina Kubik, as.

Analiza dzieła muzycznego i jego budowy harmonicznej.

HISTORIA MUZYKI Z LITERATURĄ WOKALNĄ

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCY: dr Mikołaj Rykowski, ad., dr Julia Gołębiowska, ad., mgr Maria Majewska, as.

Wybrane zagadnienia z historii muzyki od antyku do współczesności. Zapoznanie studentów ze stylami w muzyce. Pogłębienie wiedzy o czołowych twórcach literatury wokalnej.

METODOLOGIA PRACY BADAWCZEJ

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM

Nadzór nad przygotowaniem pisemnej pracy dyplomowej. Wskazanie bibliografii, wybór właściwej formy opracowania.

 

Skip to content