KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE

KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE

PSYCHOLOGIA

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk.

Zapoznanie z podstawami psychologii rozwoju i funkcjonowania osobowości w perspektywie przyszłej pracy pedagogicznej.

PEDAGOGIKA

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: mgr Witold Rogowski, wykł.

Koncepcje edukacyjne, współczesne teorie wychowania i nauczania, podstawy dydaktyki.

METODYKA NAUCZANIA ŚPIEWU SOLOWEGO

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil

Elementy nauczania śpiewu (emisji), organizacja lekcji śpiewu solowego. Analiza problematyki wokalnej, nomenklatura wokalna. Dobór repertuaru w zależności od rodzaju głosu i umiejętności studenta.

MULTIMEDIALNE ŚRODKI NAUCZANIA

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA:  mgr Mariusz Baranowski, st. wykł.

Zapoznanie studentów z możliwościami, jakie oferuje współczesna technologia w zakresie tworzenia materiału muzycznego służącego dydaktyce.

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PRZEDMIOTOWA

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil

Kontynuacja metodyki śpiewu solowego: hospitacja zajęć śpiewu solowego oraz teoretyczna i praktyczna realizacja lekcji.

DYDAKTYKA OGÓLNA

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: dr Mateusz Leszkowicz

Zapoznanie z zagadnieniami dydaktycznymi w perspektywie przyszłej pracy pedagogicznej

 

Skip to content