Kontakty / 联系我们

Koordynatorzy do spraw studentów chińskojęzycznych:

 

mgr Katarzyna Guillon
e-mail: kguillon@amuz.edu.pl

Języki: polski, chiński, angielski

Dyżury: pokój 105
wtorek 11:00–13:00
czwartek 12:00–14:00

  • spotkanie organizacyjne dla nowych studentów
  • pytania na temat studiów na Akademii Muzycznej i życia w Polsce
  • zaświadczenia o studiowaniu dla studentów studiów licencjackich

dr hab. Piotr Szychowski
e-mail: pszychowski@amuz.edu.pl

Języki: polski, angielski

  • rekrutacja
  • zakwaterowanie w akademiku
  • zaświadczenia o studiowaniu dla studentów roku zerowego, studiów magisterskich i stażystów

 

Dziekanat elektroniczny

Magdalena Szcześniak
Piotr Zwierzchowski

e-mail: edydaktyka@amuz.edu.pl

pokój 117
poniedziałek–piątek, 12:00-14:00

  • zapisy na przedmioty
  • legitymacja elektroniczna
Skip to content