Konrad Handschuh

Student III roku studiów licencjackich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek
: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność
: Muzyka kościelna

Student I roku studiów licencjackich

Wydział: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
Kierunek
: Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność
: Kompozycja elektroakustyczna

Skip to content