Anons

Publikacje

Konkurs kompozytorski dla studentów i absolwentów Akademii – ogłoszenie wyników etapu preselekcji

Baner może zachęcać do wzięcia udziału w Konkursie
Ogłoszenie wyników etapu preselekcji konkursu
“Saxophone and Electronics Composition Competition 2023″ dla studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie

Decyzją Jury, spośród nadesłanych kompozycji, do finału zakwalifikowana została jedna kompozycja. Ponadto Jury zdecydowało, co następuje:

1) Decyzją Jury tegoroczna edycja konkursu połączona zostanie z edycją przyszłoroczną.
2) Etap finałowy obydwu edycji odbędzie się w roku 2024, po zakończeniu preselekcji edycji 2024.
3) Harmonogram edycji 2024 oraz finałów zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
4) Utwory niezakwalifikowane do finału w roku 2023 mogą zostać zgłoszone ponownie w kolejnej edycji.
5) Udział w edycji 2024 otwarty jest dla osób, które nie zostały zakwalifikowane do finału w edycji 2023.
6) W etapie selekcji 2023 wyłoniono jedną kompozycję: Barbara Zach – C/1965 S1.

Serdeczne gratulacje!

 


Konkurs kompozytorski na utwór na saksofon i elektronikę w 2023 przybrał formę konkursu międzynarodowego.

 

W konkursie udział wziąć mogą studenci i absolwenci (dyplom w 2019 lub później) Akademii im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie.

Konkurs odbywa się w Polsce i na Węgrzech. Wyniki ogłoszone zostaną po koncertowym wykonaniu zakwalifikowanych do finału kompozycji.

Pozostałe szczegóły dotyczące zgłoszeń, przebiegu konkursu oraz laureatów zawarte są w regulaminie konkursu.

 

Saxophone and Electronics Composition Competition 2023_RULES (128 KB)

 

Zgłoszenia poprzez formularz: KLIK.
Termin zgłaszania kompozycji: 25.08.2023, 23:59 (UTC+02:00).

 


Organizacja: dr Michał Janocha, janocha.michal@gmail.com.