Aktualności

Publikacje

Konferencja prasowa ONLINE – „Edu-Akcja 2022-2023″

27 stycznia 2022 r. o 12:00 odbędzie się konferencja prasowa ONLINE poświęcona projektowi „Edu-Akcja 2022-2023: budowanie strategii edukacyjnej sprzyjającej społecznej inkluzji oraz rozwój edukacji zdalnej; polski, norweski i islandzki kontekst”.

 

W ramach Programu Edukacyjnego i w wyniku wygranych konkursów stypendialnych Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu korzysta z dofinansowania w wysokości 168 912 Euro (Komponent IV), otrzymanego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

 

Więcej informacji o programie: https://education.org.pl

 

Moderatorami konferencji będą:

prof. dr hab. Ewa Murawska (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)
dr hab. Ewa Baum, prof. UM (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
dr hab. Mikołaj Rykowski (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)
prof. Jørn Eivind Schau (Uniwersytet Agder w Kristiansand)

 

Link do spotkania na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU1OTU4NTktMjk5NC00ZDJlLThlYTAtMDRmMTYwMDc4YWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d