Komunikaty

Publikacje

Komunikat SWFiS

Komunikat SWFiS

dotyczący realizacji zajęć z wychowania fizycznego w trybie zdalnym

Informuję, że w dniach 14.02. – 4.03. br. wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego odbędą się w trybie zdalnym. Aktywność fizyczną należy realizować we własnym zakresie, sprawozdania z aktywności proszę udostępniać raz w tygodniu na adres arychlewska@amuz.edu.pl.
Szczegółowe informacje na temat zdalnej realizacji WF oraz przydatne materiały będą dostępne na platformie e-learningowej.

Koordynator SWFiS
mgr Anna Rychlewska