Komunikat rektora w sprawie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych