Komunikaty

Publikacje

Komunikat Kanclerza

KOMUNIKAT dotyczący pracy Uczelni_05.2022

 

KOMUNIKAT

Kanclerza Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu:

 

Szanowni Państwo!
Informuję o trybie działania Akademii w okresie weekendu majowego 2022 r.:

1 maja 2022 r. – ZAMKNIĘTA (święto państwowe)
2 maja 2022 r. (poniedziałek) – otwarta w godz.: 6.00 – 22.00

(pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych)

3 maja 2022 r. – ZAMKNIĘTA (święto państwowe)
4 maja 2022 r. (środa) – otwarta w godz.: 6.00 – 22.00

(pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych)

Kanclerz
Marcin Elbanowski

 

Poznań, 14.04.2022 r.