Komunikaty

Publikacje

Komunikat dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej

 

Komunikat dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej 2023/2024 PDF

 

Przypominam, że studenci uzyskują zaliczenia (zaliczenia, kolokwia) przed sesją egzaminacyjną w okresie 22-26.01.2024 r.

Sesja egzaminacyjna trwa w okresie 27.01-04.02.2024 r.

Karta okresowych osiągnięć studenta do czasu zamknięcia sesji posiada wyłącznie formę elektroniczną i dostępna jest w systemie eHMS.

 


Zestawienie terminów kończących semestr zimowy:

 

Zajęcia dydaktyczne trwają do dnia 26.01.2024 r. włącznie

22-26.01.2024 r. – termin uzyskiwania zaliczeń przed sesją egzaminacyjną

27.01-04.02.2024 – termin zimowej sesji egzaminacyjnej

12-17.02.2024 r. – termin sesji poprawkowej

5-11.02.2024 r. – przerwa międzysemestralna

 

prof. AMP dr hab. Szymon Musioł, prorektor ds. studenckich i dydaktyki
Poznań, dnia 17.01.2024 r.

 


 

UWAGA PEDAGODZY!

Przypominam o elektronicznym wypełnianiu protokołów zaliczenia przedmiotu w eHMS. Protokoły będą otwarte 22 stycznia – 20 lutego br.

Protokoły przedmiotów, które kończą się zaliczeniem lub kolokwium należy uzupełnić w terminie 22 – 26 stycznia 2024 r.

Protokoły przedmiotów, które kończą się egzaminem    należy uzupełnić w terminie 3 dni od daty egzaminu.

Proszę o terminowe wypełnianie protokołów.

 

prof. AMP dr hab. Szymon Musioł, prorektor ds. studenckich i dydaktyki
Poznań, dnia 17.01.2024 r.