Komponent II – ARCHIWUM

W latach 2020-2022 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu zrealizowała trzy projekty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) w ramach programu Edukacja, którego Operatorem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Logo Fundacji Rozwoju Systemów Edukacyjnych

W dniu 20 grudnia 2017 r. podpisane zostały umowy międzynarodowe (Memorandum of Understanding) umożliwiające uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021. Jednym z realizowanych programów była Edukacja (MF EOG). Był to kolejny program, w którym rolę Operatora pełniła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Celem Programu było zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych na terenie EOG oraz wzmocnienie dwustronnych relacji między Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w dziedzinie edukacji. Fundusze EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej Europy. Istniały dwa ogólne cele: zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a krajami UE-15 w Europie Środkowej i Południowej oraz w regionie Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracowały z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ramach Programu Edukacyjnego i wyniku wygranych konkursów grantowych Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu korzystała z dofinansowania w wysokości: 8225 euro (komponent I), 90 498 euro (komponent II) i 95 029 euro (komponent IV) otrzymane z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundusze EOG stanowiły wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej Europy.

Istniały dwa ogólne cele: zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między państwami-darczyńcami a krajami UE-15 w Europie Środkowej i Południowej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracowały z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 mld euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Środki EOG na lata 2014-2021 wyniosły 1,55 mld euro. Priorytetami na ten okres były:

# 1 innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

# 2 włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

# 3 Środowisko, energia, zmiany klimatyczne i gospodarka niskoemisyjna;

# 4 Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i prawa podstawowe;

# 5 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG były wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkłady oparte były na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy opierała się na spełnieniu kryteriów określonych w Funduszu Spójności UE dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE.

 

Strona programu: education.org.pl
Strona Darczyńców: eeagrants.org

 


I Sesja Akademicka Instrumentalistów „Polska i Norwegia w słowach i dźwiękach”:

 

 

 

Koncert profesorów i studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Agder (Norwegia), 20.11.2021:

 

W grudniu Akademia Muzyczna w Poznaniu, w ramach rozwijania współpracy międzynarodowej, podjęła delegację z Islandii, z The Iceland University of the Arts w Reykjaviku. Gośćmi byli prof. Peter Maté, pianista oraz prof. Tryggvi M. Baldvinsson, kompozytor, a także Dziekan Departamentu Muzycznego IUA. Wizyta odbywała się w ramach Komponentu II Programu Edukacja, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz EOG.

 

 

UIA welcomes prominent Polish colleagues this November

Skip to content