Karina Winiarczyk

cid_e786f8c3-2885-48d5-bfa4-ecf45d56b3a0Studentka II roku studiów magisterskich

Wydział
: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Edukacja muzyczna
Skip to content