Aktualności

Publikacje

Informacje w sprawie praktyk pedagogicznych dla studentów III roku studiów I stopnia

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną i nikłą szansę na powrót do normalnego trybu pracy szkół muzycznych w najbliższych miesiącach ,  prorektor ds studenckich i dydaktyki dr hab. Szymon Musioł wyraża zgodę na to, by studenci III roku, którzy  nie zrealizowali dotąd praktyk metodyczno-przedmiotowych w szkołach muzycznych I i II stopnia mogli je wykonać w naszej uczelni, w ramach zajęć prowadzonych przez pedagogów AM w Poznaniu.

 

Zwracam się z prośbą do zainteresowanych studentów  o : 

  wybranie pedagogów swojej specjalności ale jeśli to możliwe niekoniecznie ze swojej klasy
– zgłaszanie się do nich w celu uzyskania zgody na możliwość zrealizowania praktyk metodyczno-przedmiotowych
– ustalenie planu praktyk
– uczestniczenie (jako obserwator) w prowadzonych przez nich zajęciach
– zadbanie o to by po odbytych praktykach Dzienniczek praktyk oraz Punktowa ocena praktyk pedagogicznych zostały przez nich wypełnione i podpisane. 

 

Za część odbytych praktyk uznaje się też udział w warsztatach czy kursach dostępnych na stronach internetowych

Jednocześnie informuję, że  praktyki ogólnopedagogiczne  (jeśli nie zostały zrealizowane) będą zaliczone studentom III roku wszystkich specjalności na postawie uczestniczenia w wykładzie interaktywnym, który wygłosi pani dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu  mgr Monika Kusz w dwóch terminach 19 i 26 lutego w Sali Prezydenckiej AM w godz. 9 30 – 11 00. 

Ze względu na to, że w Sali  Prezydenckiej może przebywać jednocześnie maksymalnie 40 osób, uprzejmie proszę zainteresowanych studentów III roku o zapisywanie  się mailowo akozub@amuz.edu.pl  na jeden z dwóch podanych wyżej terminów. 

                                                                

          Koordynator Studium Pedagogicznego

                                                                                 prof. dr hab. Anna Kozub