II Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Jerzego Zgodzińskiego – UTWÓR OBOWIĄZKOWY