Komunikaty

Publikacje

Hop & Go. Nowe zasady parkowania pojazdów współdzielonych – informacje dla studentek i studentów

Infografika o akcji Hop and Go - nowych zasadach parkowania w Poznaniu przekazana studentom

infografika_5

 

1 kwietnia br. wprowadzono w Poznaniu obowiązek pozostawiania sprzętu współdzielonego – rowerów i hulajnóg w punktach mikromobilności  Hop & Go.  Punkty mikromobilności  Hop & Go zostały wyznaczone w 273 lokalizacjach na obszarze Starego Miasta, Jeżyc, Wildy, Łazarza, Ostrowa Tumskiego, Śródki i Piotrowa. Pojedyncze znajdują się także poza śródmieściem, m.in. przy głównych ulicach czy węzłach przesiadkowych komunikacji publicznej. Każde miejsce jest odpowiednio oznaczone w terenie (m.in. za pomocą znaku pionowego) i jest widoczne w aplikacjach operatorów hulajnóg.

Punkty służą do pozostawiania w nich sprzętu współdzielonego – rowerów i hulajnóg oraz prywatnego.  Od 1 kwietnia 2024 roku użytkownicy sprzętu współdzielonego muszą pozostawiać tam hulajnogi lub rowery. Osoby, które pozostawią sprzęt poza wyznaczonym miejscem, nie będą mogły zakończyć wypożyczenia, a opłata będzie im nadal naliczana. To rozwiązanie powinno skutecznie zniechęcić do pozostawiania hulajnogi poza wyznaczonymi miejscami.

Przypominamy również, że parkowanie hulajnóg w Poznaniu, poza strefą objętą punktami Hop & Go, powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego tj. jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika (najbardziej oddalonej od jezdni), równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu minimum 1,5 m chodnika dla pieszych, w taki sposób, by nie utrudniać ruchu.

 

Więcej szczegółów na temat mikromobilności można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Miejskich:
https://zdm.poznan.pl/pl/mikromobilnosc  

News ukazał się także na miejskiej stronie „Studia” www.poznan.pl/studia
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/poznanprzyciaga
i Instagramie: https://www.instagram.com/poznanprzyciaga/