Aktualności

Publikacje

Grand Prix ad multos annos

Dziękujemy z całego serca wszystkim artystom i osobom zaangażowanym w przygotowanie Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza. I chociaż hasłem przewodnim jakże bogatego programu Grand Prix była improwizacja to przyznać należy, że całe przedsięwzięcie było pod całkowitą kontrolą organizatorów!

Dzięki Grand Prix Poznań rzeczywiście stał się stolicą polskiej chóralistyki!

I niech tak będzie „ad multos annos”.
Kolegium Rektorskie