Wydarzenia

Publikacje
09.03.2022, 08:45 - Sala Marszałkowska

XV Forum Akademickie – Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji/9.03.2022

Forum Sala Marszałkowska

 

Projekt jest realizowany w ramach Edu-Akcji. Forum towarzyszyć będzie koncert kameralny online.

Zapraszamy na wykłady i koncerty Forum!

 

9.03.2022 o 19:00 w Sali Marszałkowskiej odbędzie się towarzyszący Konferencji Koncert Kameralny, w wykonaniu studentów Akademii – koncert zostanie wyemitowany:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg1MGRhNjAtZDZiMC00NzI3LTg4N2QtMGU2ZTA2YzE5OWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%22a67690df-74f6-40a8-b4e2-22345061f2cd%22%7d

 

Kontakt: emurawska@amuz.edu.pl

 

Afisz może zachęcać do udziału w Forum Akademickim "Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji"

 

Nadchodzące wydarzenia

Koncert

25.05.2022

Arcydzieła kameralistyki/25.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

26.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

27.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

28.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022